Sugaudų giminė

Išsaugokime bajoriškąjį kultūros paveldą

1. Kasparavičius Stasys

2. Gudauskienė Antanina

3. Kasparavičiūtė Raimonda

4. Kasparavičius Stasys