Prusas III (Prus III)

Išsaugokime bajoriškąjį kultūros paveldą

Prusas III – bajorų giminių herbas, žinomas lenkišku pavadinimu Prus III.

Herbo aprašas

Herbo skydo raudoname lauke mėlyni dalgio ašmenys nukreipti žemyn, viršuje dalgio ašmenys susijungia su puse mėlynos spalvos pasaga, nukreipta grifu žemyn. Ant jų viršaus - mėlynas pusantrinis kryžius. Virš skydo šalmas su karūna. Karūna papuošta mėlynais šarvais apauta kaire koja. 

Herbo kilmė

Vilniaus gubernijos bajorų deputatų archyviniame fonde (LVIA, F.391, AP.1, B.1060, L.366-370) yra pateiktas trumpas bajorų Sugaudžių (herbas “PRUSAS III”) genealogijos aprašymas. Giminės pradininku nurodytas Jurgis Sugaudis.