Kontaktai

Išsaugokime bajoriškąjį kultūros paveldą

 

Visais rūpimais klausimais prašome kreiptis į draugijos vadovybę:

ŽBD vadas – Stasys Kasparavičius 8-686-51111

Pavaduotojai: Zigmantas Goštautas 8-688-22540

                    Saulius Urbonas 8-687-49751

Kanclerė – Stasė Jokšienė  8-685-72287, el. paštas s.joksiene@gmail.com

Iždininkė - Vitalija Ramanauskienė 8-655-39262

 
Nario mokestį prašome sumokėti į Žemaičių bajorų draugijos (įmonės kodas 193179274), AB Šiaulių banko s-tą Nr. LT927181700000606152.

Susisiekite su mumis