Naumavičių giminė

Išsaugokime bajoriškąjį kultūros paveldą

1. Citavičius Aloyzas

2. Citavičius Liudas

3. Citavičius Romualdas-Pranas

4. Naumavičiūtė-Citavičienė Elena

5. Citavičiūtė Liucija

6. Šimanskaitė Živilė

7. Bukontienė Birutė-Aldona

8. Grauslys Liutauras

9. Šimanskienė Regina