NATARČAS (NATARCZ)

Išsaugokime bajoriškąjį kultūros paveldą

Natarčas – bajorų giminių herbas. Žinomas  lenkišku herbo pavadinimu Natarcz.

Herbo aprašas

Skydo raudonos spalvos lauke ant sidabrinės spalvos mūro vertikaliai stovinti smaigaliu į viršų nukreipta sidabrinė strėlė. Virš skydo riterio šalmas, apvainikuotas auksine karūna, iš kurios kyla ranka su sidabriniais šarvais, ranka laiko ietį. 

 

Herbo kilmė

Šį herbą kunigaikštis Gediminas suteikė riteriui vardu Natarčas.