Valavičių giminė

Išsaugokime bajoriškąjį kultūros paveldą

1. VALAVIČIUS JUOZAPAS           
2. VALAVIČIENĖ JULIJA            
3. VALAVIČIŪTĖ-BUKIENĖ AUŠRA     
4. TAMULEVIČIENĖ GIEDRĖ          
5. ŽYMANTIENĖ RASA