VIENIAVA (WIENIAWA)

Išsaugokime bajoriškąjį kultūros paveldą

Vieniava – bajorų giminių herbas. Žinomi herbo lenkiški  pavadinimai:  Żubrza, Głowa, Pierścina, Wieniawa.

Herbo aprašas

Auksinio skydo lauko centre juoda bekaklė stumbro galva su auksiniu žiedu šnervėse. Virš skydą vainikuojančios riterio karūnos iškilęs auksinis liūtas, letenoje laikantis kardą. Šalmo skraistė – skydo spalvų (auksinė ir juoda).

Herbo kilmė

Vieniavos herbas priskiriamas prie lenkiškų herbų. Anot heraldinių tyrinėjimų, jis nėra grynai lenkiškas herbas. Yra nuomonių, kad šis herbas riterių buvo atneštas iš Moravijos žemių. Lenkijoje tą patį herbą turėdavo ne viena, o kelios, net dešimtys ar šimtai giminių, dažnai net nesusijusių kraujo ryšiais. Paprastai, kilmingesnė giminė priimdavo į savo herbą mažiau kilmingą giminę arba jos atstovą. Adoptacija dažnai buvo susijusi su nobilitacija, t.y., nekilmingo asmens pakėlimu į bajorus. Asmuo, gaunantis bajorystę, būdavo priimamas į kurios nors giminės herbą, dažniausiai tos, kuri rūpinosi savo valdinio nobilitacija.

Istorikė Sigita Gasparavičienė

https://lt.wikipedia.org/wiki/Vieniavos_herbas