OSTOJA (OSTOJA)

Išsaugokime bajoriškąjį kultūros paveldą

http://www.lbks.lt/a_kazdailio_herbai/OSTOJA.jpg

 

Ostoja – bajorų giminių herbas. Žinomi lenkiški herbo pavadinimai: Hostoja, Mościc, Ostoja, Ostojczyk.

Herbo aprašas

Herbo raudonos spalvos skydo lauko centre pavaizduoti į priešingus šonus atsukti du auksiniai pusmėnuliai, virš jų riterio auksinis kryžius. Virš skydo šalmas, papuoštas dviem auksiniais pusmėnuliais iš kurių kylą juodas drakonas. Drakonas pasisukęs į dešinę. Iš jo burnos eina raudona liepsna.

Herbo kilmė

Ostojos herbas yra užfiksuotas pagrindiniuose Vakarų Europos viduramžių herbynuose, taipogi ir lenko J.Dlugošo XVIa. herbyne, kuris šio herbo giminės atstovus apibūdina, kaip iškalbingus, tačiau pasipūtusius vyrus (viri logaces et arrogantes). Heraldiniai žydros ar raudonos spalvos herbo skydo ženklai (heraldikoje žinomos kelios Ostojos herbo atmainos) aukso spalvos pusmėnuliai su tarp jų įkomponuotu kalaviju, kuris turėjo ir kryžiaus prasmę, galėjo susiformuoti įtakojant religinei simbolikai XII-XIIIa. kryžiaus žygių metu. Šiuo herbu žymėjosi Anciperavičiai, Belinskiai, Boguslavskiai, Chadarauskai, Joteikos, Kamarauskai, Lenskiai, Ordos, Paleckiai, Rokošai, Sciborai, Tverbutai, Vadauskai, Vainauskai ir kitos Lietuvos Lenkijos valstybės bajorų giminės. Šį herbą naudoja šimtai šeimų iš Krokuvos, Sandomiro, Liublino, Poznanės apylinkių, Rusijos ir Prūsijos žemių. Po 1413m. Horoldės unijos Ostojos herbą perėmė ir Lietuvos didikų šeimos.

Istorikė Sigita Gasparavičienė

http://www.archeonas.lt/index.php/mano-tyrinejimai/5-herbo-ostoja-aprasymas