Fabijonavičių giminė

Išsaugokime bajoriškąjį kultūros paveldą

1. Gelumbauskienė Aleksandra

2. Šliaustienė Sonata

3. Paliutienė Algimanta

4. Semčenkienė Violeta

5. Kazlauskas Teofilis

6. Kazlauskas Stasys

7. Kazlauskas Kęstutis

8. Semčenkaitė Gintarė