Jucevičių giminė

Išsaugokime bajoriškąjį kultūros paveldą

1. MEIŽENIS FAUSTAS              
2. MEIŽENIS BRONIUS      (miręs)