Šimkevičių giminė

Išsaugokime bajoriškąjį kultūros paveldą

1. Norvilienė Stanislava

2, Norvilas Rimantas

3. Norvilas Egidijus

4. Norvilienė Virginija

5. Norvilenė Alma

6. Norvilienė Birutė

7. Norvilas Stasys

8. Šimkevičienė Elena

9. Šimkevičius Vaclovas