Gedvilų giminė

Išsaugokime bajoriškąjį kultūros paveldą

1. Gedvila Jonas (mirė 2013m.)