Grakauskų giminė

Išsaugokime bajoriškąjį kultūros paveldą

1. Vaitiekus Aloyzas