Rimgailų giminė

Išsaugokime bajoriškąjį kultūros paveldą

1. Rimgaila Steponas (mirė 2012-12-29)

2. Ramanauskienė Vitalija

3. Šliogerienė Mylė

4, Kasparienė Jūratė

5. Šliogerytė-Sicher Rasa

6. Kaminskė-Šliogerytė Asta

7. Rimgaila Petras

8. Rimgailienė Danutė

9. Valatkevičienė Dalia

10. Rimgaila Giedrius

11. Ramanauskaitė  Raibužienė Aurelija 

12. Ramanauskaitė Ramunė

13. Rimgaila Kostas

14. Rimgailė Janina

15. Klaišys Alfonsas

16. Klaišienė Jadvyga (mirė 2013 07)

17. Skieruvienė Rita

18. Daržinskas Petras

19. Kazakauskienė Virginija

20.Grinevičius Gediminas