GRIFAS (GRYF)

Išsaugokime bajoriškąjį kultūros paveldą

 

Grifas – bajorų giminių herbas. Žinomi herbo lenkiški pavadinimai: Gryf, Swoboda, Świeboda, Jaxa.

Herbo aprašas

Herbo Grifas skydo raudonos spalvos lauke (raudona spalva laikoma vitališka, jėgos teikiančia, gimininga ugniai, reiškianti meilę, tiek žūtbūtinę kovą) vaizduojamas grifonas- mitologinė simbolinė būtybė, dviejų pasaulių valdovas: žemės (su liūto kūnu) ir dausų (su ilgomis ausimis erelio galva bei pakeltais sparnais). Erelio galva ir sparnai yra baltos spalvos (simbolizuojančios tobulumą, draugiškumą), liūto dalis vaizduojama su pakelta uodega, pakeltomis priekinėmis kojomis, nagai ir snapas yra geltonos – aukso spalvos (simbolizuojančios žemės galias, išminties troškimą, autoritetą). Virš skydo melsvos spalvos šalmas su aukso karūna, simbolizuojančiais karo žygdarbius, tiesą, žmogaus nemirtingumą, sąsajas su aukštesniu pasauliu, priklausomybę bajorų luomui. Virš karūnos pavaizduotas toks pat grifonas kaip skyde.

Herbo kilmė

Šis herbas, pasak legendos, yra kilęs iš Dacjos apie 600-900 m. 1413 m. sudaryta Horoldės unija suteikė Grifo herbo naudojimo teisę ir Lietuvos didikui Butowt Montygajłowicz.