Rubaževičių giminė

Išsaugokime bajoriškąjį kultūros paveldą

1. Šatkus Petras

2. Šatkutė Eglė

3. Šatkutė Vilija