DZIALOSZA (DZIALOŠA)

Išsaugokime bajoriškąjį kultūros paveldą

 

DZIALOSZADZIALOŠA  bajorų giminių herbas. Labiausiai paplitęs Didžiojoje Lenkijoje, o po Horodlės unijos tapo žinomas Lietuvoje.

Herbo aprašas

Raudoname fone sidabrinis elnio ragas su penkiomis ataugomis ir juodas erelio sparnas. Šalmą puošia trys stručių plunksnos.

Herbo kilmė

Žinomas vienas viduramžių laikų anspaudas su herbu Dzialosza- 1466m. Hincza iš Rogowa, Sandomiero kaštelionas (M. Gregorz, Analiza dyplomatyczna sfragistyczna..., 116 psl.).

Dzialosza herbui priklausė  Bolko ,  Bredicki, Burzkowski, Cyryna (Ceren) ,Dowgiato (Dowgietto)  ir kt.  šeimos.