DOLENGA (DOŁĘGA)

Išsaugokime bajoriškąjį kultūros paveldą

 

Dolenga –bajorų giminių herbas. Žinomi herbo lenkiški pavadinimai: Dołega, Dołęga, Dolega.

Herbo aprašas

Žydrame herbo Dolenga skydo lauke pavaizduota sidabrinė pasaga su aukso spalvos riterio kryžiumi ir žemyn nukreipta sidabro spalvos strėlė simbolizuoja karinius giminės nuopelnus, žydra spalva simbolizuoja tiesą, pastovumą, ištikimybę.

Herbo kilmė

Kada Prialgauskų giminė gavo Dolengos herbą, nenustatyta. Žinoma, kad 1413m. po Horoldės unijos buvo priimtas į šio herbo giminę lietuvių didikas LDK Vytauto dvariškis Montsvildas. Herbo pavadinimas yra kilęs nuo šūkio “į Lengą!“. Po mūšio buvo sukviečiami į vietą nuo Lengo kilę šio herbo giminės atstovai.