Barodzicų giminė

Išsaugokime bajoriškąjį kultūros paveldą

1. Barodica Vladas

2. Barodica Mantas

3. Barodica Edgaras

4.Barodicienė Elena

5. Danupienė Ona

6. Butagenytė-Biliukienė Irena

7. Juozaitienė Neringa

8. Pažarauskienė Raimonda-Lolita