Straipsniai

Išsaugokime bajoriškąjį kultūros paveldą

ŽBD pradėjo naujus savo veiklos metus

Žemaičių bajorų draugija pradėjo naujus savo veiklos metus

 

   Nutilus ir nurimus triukšmingai visuomenės švenčiamam Naujų metų sutikimui, Žemaičių bajorų draugijos bajorai, neskubėdami, susikaupę, 2019m. sausio 26d. susiėjo, kad visi kartu, vieningai tęstų savo veiklą , taip jau įprasta pradėti  Naujuosius  metus.

   Savo dalyvavimu šventę pagerbė senatorė Gulbės herbo bajorė Indrė Chmieliauskaitė- Makarskienė su vyru Tomu ir mama Regina. Atvyko  į svečius Šiaulių krašto bajorai  su Vade Diana Valskiene.

 

  Šventės pradžioje pristatyta herbo Prus III bajoro Stasio Kasparavičiaus knyga „Žemaitija- paslapčių žemė“. Įžanginį žodį tarė bajorė Raimonda Kasparavičiūtė. Autorius bajorams pristatė pagrindines knygos kūrybines idėjas. Šis kūrinys - tai indėlis į Žemaitijos istorinio paveldo, kultūros lobyną, išliksiantį ir ateinančioms kartoms. Pristatymą vainikavo autoriaus dukters Raimondos ir  šešiametės anūkės Evos  Mažrimaitės smuiku ir fortepijonu atlikti muzikiniai kūriniai.

   

Bajorai betarpiškai susiėjime dalijosi mintimis apie atliktas ir planuojamas veiklas.

     Žemaičių bajorų draugijos kanclerė herbo Leliva bajorė Stasė Jokšienė draugijos veiklos apžvalgą baigė Hermann Hesse žodžiais „Mes vis norim, kad gyvenimas būtų prasmingas - bet prasmės jis teturės tiek, kiek mes patys įstengsim jam jos suteikti“.

    Svečiai iš Šiaulių linkėdami draugijai klestėti, padovanojo paršiukų šeimyną. O bajorė Jadvyga Šimkienė mintis dėstė savo kūrybos eilėmis.

   Susidomėję visi išklausė iškilios giminės herbo Sirokomlė bajoro Zigmanto Goštauto, Herbo Herburtas bajorės iždininkės Vitalijos Ramanauskienės, herbo Bogorija bajorės Elenos Ginterienės.

   Savo gyvenimiška išmintimi dalijosi ir vyriausi bajorai. Tai devyniasdešimtmečiai herbo Leliva bajorė Teodora Liaugminaitė- Mažrimienė ir Lewart herbo bajoras Steponas Vaitkevičius.

   Žemaičių bajorų draugijos renginys neapsiėjo be malonių netikėtumų. Užgesus šviesoms atlapavo meška. Ji savo stipriomis letenomis glėbesčiavo bajorus tarsi norėdama visiems dovanoti dalelę savo vidinės jėgos, tvirtybės, ištvermės, meilės ir tikėjimo.

  

Išradingumo niekad nestokojanti bajorė Indrė visiems dovanojo po suvenyrą su meškos atvaizdu ir savos kūrybos žemaitiškos dainos posmu.

  2019-ieji metai paskelbti Žemaitijos metais. Jie svarbūs ir Žemaičių bajorų draugijai, nes bus minimos pirmą kartą Žemaitijos vardo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose  800-osios metinės. O tai įpareigoja visus - nors ir kukliais savo darbais - prisidėti prie Žemaitijos krašto garsinimo.

Teodora Mažrimienė h. Leliwa