Straipsniai

Išsaugokime bajoriškąjį kultūros paveldą

Vasario 16-osios minėjimas Brėvikių dvarelyje

Vasario 16-osios minėjimas Brėvikių dvarelyje

 

Žemaičių draugijos bajorai Vasario 16-osios minėjimą pradėjo Alsėdžių kapinėse,

kuriose palaidotas žemaičių bajoras, 1918 m. Lietuvos Nepriklausomybės Akto

signataras Stanislovas Narutavičius. Uždegę žvakelę ir palikę trispalvę vėliavėlę,

vykome į jo tėviškę – Brėvikių dvarelį. Nors dvaras ir labai apleistas, žemaičiai

kasmet renkasi jame paminėti Vasario 16-osios ir kartu pagerbti signataro.

 

Sveikindamas susirinkusiuosius, Žemaičių kultūros draugijos pirmininkas, Žemaičių

bajorų draugijos vadas Stasys Kasparavičius palinkėjo žemaičiams vienybės ir

tikėjimo, kad žemaičiai buvo, yra ir bus. Sveikinimus palydėjo salvės signatarų,

Lietuvos ir Žemaitijos garbei. Kartu sugiedota „Tautiška giesmė“ dar labiau mus visus

suvienijo ir sustiprino pakilią šventišką nuotaiką.

 

Renginį vedė šmaikštumo nestokojantis Žemaičių kultūros draugijos Telšių pavieto

pirmininkas Andrius Dacius. Šventėje dalyvavo Gadūnavo seniūnas Justas Dapkus ir

Brėvikių kaime gyvenęs 85-erių Antanas Lukošius – seniausias renginio dalyvis. Jam

įteiktas žemaičių pasas.

 

Šventę papuošė aštuonių raitelių pasirodymas.

 

Herbo Leliva bajorė Stasė Jokšienė

2020m.