Naujienos

Išsaugokime bajoriškąjį kultūros paveldą

Žemaičių bajorų draugijos 20-mečio paminėjimas

       Didingoje Biržuvėnų dvaro aplinkoje vyko iškilmingas Žemaičių bajorų draugijos 20-mečio paminėjimas. Jo metu prisiminti per du dešimtmečius nuveikti darbai, pagerbti draugijos vadai, legitimuoti nauji bajorai.

     Dvidešimtmečio šventė bajorams prasidėjo bendra malda Telšių Šv. Antano Paduviečio katedroje.  Šv. Mišias aukojo klebonas Darius Trijonis. Pašventinus atnaujintą Žemaičių bajorų draugijos vėliavą bei regalijas, visi išvyko į Biržuvėnų dvaro sodybą dalyvauti iškilmingame Bajorų draugijos renginyje.
     Didingoje dvaro aplinkoje, įnešus vėliavą bei uždegus bajorų vienybės ugnį, sugiedotas bajorų himnas. Renginį vedė Žemaičių bajorų draugijos vadas, garbės bajoras Stasys Kasparavičius bei kanclerė Stasė Jokšienė.
     S. Kasparavičius susirinkusiesiems priminė svarbias senas bajoriškas tradicijas: „Vėliava susideda iš trijų dalių: viršūnės, marškos ir koto. Pašventinus vėliavą, patys garbingiausi giminės bajorai į ją įkaldavo po vinį, prikalant ją prie koto.“ Tęsdami šią gražią tradiciją, dvidešimtmečio proga po vinį įkalė visi Žemaičių bajorų draugijos vadai: Algimantas Chmieliauskas, Stasys Kasparavičius, Vladas Barodica, Kazys Rimantas Stanevičius bei LBKS Senato maršalka Mindaugas Sadauskas.
         Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos senato maršalka Mindaugas Sadauskas tęsė renginį – vedė bajorystės aktų įteikimo ceremoniją naujiems bajorams. Bajorystės pripažinimo aktus gavo: Gintarė Vyšniauskaitė, Raimonda Kasparavičiutė, Agnė Jokšaitė, Stasys Kasparavičius.
        Garbingai buvo pasveikinti bajorai, švenčiantys 70-uosius jubiliejus: Romualdas Urbonas ir Arvydas Norvaišas.
        Sekti bajorų pavyzdžiu, laikytis tiesos, garbės ir orumo, ko šiuo metu Lietuvoje labai trūksta, linkėjo šventėje dalyvavęs draugijos Ostoja herbo  bajoras, Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorius Saulius Urbonas.

       Koncertinę programą rodė ir renginiui talkino Žemaitės dramos teatro istorinio šokio kolektyvas (vad. Ina Levickienė)
        Pasveikinti Žemaičių bajorų draugijos  į renginį atvyko  Vilniaus , Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės  kraštų bajorų delegacijos.
       Užgesinus bajorų vienybės ugnį, šventė tęsėsi „Auksinio elnio dvare“.

 

 

Žemaičių bajorų draugijos kanclerė

Leliwa herbo bajorė Stasė Jokšienė