Naujienos

Išsaugokime bajoriškąjį kultūros paveldą

Žemaičių bajorų draugijos iškilmės

Birželio 22-ąją suorganizuotas Žemaičių bajorų draugijos Seimelis, prasidėjęs šv. Mišiomis Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje.

Po jų bajorai sugužėjo į Žemaičių muziejaus „Alka“ salę. Čia vyko kilmingiems žemaičiams skirta šventė.

http://www.tzinios.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=2953:esmaisi-basjosr-drausgisjos-iskilsms&catid=11:kultros-laikas&Itemid=20