Naujienos

Išsaugokime bajoriškąjį kultūros paveldą

ŽBD visuotinis narių susirinkimas

Gerb. bajorai ir bajorės,

 

kviečiame aktyviai dalyvauti

 

         Žemaičių bajorų draugijos (asociacijos) visuotiniame  narių susirinkime  2019 m. kovo  30 d. 10 val. Telšių K. Praniauskaitės bibliotekoje, Respublikos g.18, Telšiai

                             Susirinkimo darbotvarkės projektas:

1. Registracija 2019-03-30  9,30 val.

2.  Informacija apie 2018m. draugijos veiklą. (Pranešėjas Vadas S.Kasparavičius)

3. Draugijos metinė finansinė atskaitomybė ir jos tvirtinimas   (Iždininkė  V.Ramanauskienė)          

4 .Kanclerės ataskaita  (  S. Jokšienė)

5. Kiti klausimai


 

Darbotvarkės projektas patvirtintas  2019-03-18  tarybos  posėdyje