Naujienos

Išsaugokime bajoriškąjį kultūros paveldą

ŽBD Vado 2018 metų ataskaita

Žemaičių bajorų draugija

 Vado 2018 metų ataskaita

 

            Apie 2018m. draugijos veiklą. Tai tradicinis renginys „Palydėkim senuosius“. Dalyvavome Vasario 16-osios Lietuvos valstybės atkūrimo  ir Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos paminėjimuose.

 

           Dalyvavome Durbės mūšio paminėjime Telšių m.

 

           Dalyvavome mokslinėje konferencijoje „XIX a. I pusės asmenybė moteris: tarp žinomumo ir užmaršties“. Skirtoje K.Praniauskaitės 190 jubiliejui.

 

          Aplankėme ekspoziciją, edukacinė programa „Pasveikink Lietuvą“, dokumentinių filmų „Pirmasis Telšių vyskupijos vyskupas Justinas Staugaitis“ ir  „Vasario 16-osios akto signataras Stanislovas Narutavičius“  (rež.  J.Lingys) peržiūrą Žemaičių muziejuje „Alka“.

 

         Dalyvavome istorinės knygos „Lietuvos bajorai-Vasario 16-osios akto signatarai“ pristatyme .

 

         Rėmėme pilietinę akciją rožyno įveisimas poetės, bajorės Karolinos Praniauskaitės vardui įamžinti.

 

         Savaitgalio kelionė į Latviją: aplankėme– stručių fermą „Mazzarini“ susipažinome su afrikiniais stručiais, Australijos stručiais EMU ir Amerikos stručiais NANDU, pasidžiaugėme alpakų porele ir įvairiaspalviais triušiais.  Įsigijome dizaino elementų iš stručio kiaušinio lukštų ir papuošalų iš stručio plunksnų bei unikalaus muilo iš stručio riebalų ir strutienos mėsos. Pasidžiaugėme gausybe įvairiausių mažučių pilių iš akmenukų ir betono. Aplankėme Latvijos architektūros šedevrą – Jaunmokų pilį.  Tai Rygos miesto mero Dž. Armitstedo medžioklės pilis, pastatyta 1901 m. pagal architekto V. Bokslafo projektą. Vietinis gidas susipažindino mus su pilies istorija, palydėjo į baltąją ir raudonąją sales, šeimininko kabinetą, arbatos bei damų salonus.             Sveikatingumo komplekse „Valguma Pasaule“, kuriame yra nutiestas 2,9 km basakojų takas, basomis ėjome samanomis, jūros smėliu, akmenimis, kankorėžiais, skiedromis, žvirgždu, kojas atgaivinome žolėje, molyje bei gaiviame upės vandenyje

 

           Lankėmės Palevėnės dvaro tradicinėje šventėje-sąskrydyje pas Panevėžio krašto bajorus.

 

         Dalyvavome Istorinėje konferencijoje „Svajotojai, kūrę Lietuvą“,  skirtoje Lietuvos nepriklausomybės 100-sioms metinėms paminėti Telšių Žemaitės dramos teatre. Konferencijos dalyvius pasveikino Telšių rajono savivaldybės meras Petras Kuizinas ir Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas. Lenkijos prezidentas Bronislovas Komorovskis pabrėžė būtinybę išmokti istorijos pamokas. Apie Lietuvos bajorų indėlį kovoje už Lietuvos nepriklausomybę kalbėjo LBKS  vadas Perlis Vaisieta. LR Seimo narys Stasys Šedbaras pristatė S.Narutavičių - teisininką. VDA Telšių fakulteto lektorius Povilas Šverebas kalbėjo apie Narutavičių  ryšius su Telšiais.

 

         Prasminga, kad Lietuvos šimtmečio metais Žemaitijos sostinės šventės metu Telšių Žemaitės dramos teatre surengta šventinė konferencija „Svajotojai, kūrę Lietuvą", skirta Stanislovui Narutavičiui bei iškiliai asmenybei, jaunesniajam S.Narutavičiaus broliui Gabrieliui Narutavičiui, gimusiam Telšiuose, žymiam Lenkijos mokslininkui ir visuomenės veikėjui, pirmajam Lenkijos prezidentui, atminti.

 

         Po konferencijos ant Šv. Antano Paduviečio katedros sienos atidengta atminimo lenta, skirta broliams Narutavičiams – Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarui Stanislovui ir pirmajam Lenkijos prezidentui Gabrieliui atminti.

 

        Žemaičių bajorų draugija ir Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka surengė fotografijų parodą Lietuvos kariuomenės atkūrimo 100-mečiui „Žemaičių bajorai, prisidėję prie Lietuvos valstybės ištakų“. Paroda bibliotekoje veikė iki šv. Kalėdų. Zigmantas Goštautas priminė garsią savo giminės, susijusios su Lietuvos krašto apsauga, istoriją. Bajorė Teodora Mažrimienė pasidalino prisiminimais apie  tėvą bajorą Juozą Liaugminą, kurį Lietuvos nepriklausomybės dešimtmečio proga 1928 metais medaliu apdovanojo pats Lietuvos Respublikos prezidentas Antanas Smetona. Įdomus parodos eksponatas buvo su Prezidento Antano Smetonos parašu.         Bajorė Jolanta Sutkutė papasakojo apie garbią savo senelio  bajoro Antano Dargevičiaus  praeitį.        Įdomiai susiklostė bajorų Lukrecijos ir Antano Vaitkevičių gyvenimo istorija, nes per jų santuoką susipynė kelios bajoriškos giminės. Mat Lukrecija - iš bajorų Narkevičių giminės,  kurie siejami su bajorų Paulauskų giminės atšakomis, o Antanas - iš Vaitkevičių. Abu sutuoktiniai - šauliai, ir ne eiliniai: Lukrecija - Lietuvos šaulių sąjungos Garbės šaulė, o Antanas - Telšių šaulių rinktinės Garbės šaulys. Jie irgi įdomiai papasakojo apie savo giminės patriotinį nusiteikimą ir aktyvų dalyvavimą, kovojant vardan laisvos Lietuvos.  Pasikalbėti turėjo progos ir bajorai, ir šauliai.

 

       Linkiu išsaugoti santarvę ir vienybę, perduoti bajoriško paveldo tradicijas ateities kartoms.

 

ŽBD Vadas  Stasys Kasparavičius