Naujienos

Išsaugokime bajoriškąjį kultūros paveldą

ŽBD seimelis 2014-06-21

Žemaitijos bajorai rinko naują Vadą.

Šeštadienį gausus būrys bajorų rinkosi į  Žemaičių bajorų draugijos Seimelį.  Vėliavininkui iškilmingai įnešus draugijos vėliavą ir sugiedojus bajorų himną Seimelis pradėjo darbą. Išklausėme vado K.Stanevičiaus ataskaitos už 2010-2014metus, kitų komisijų  ataskaitų. Pasveikinome jubiliatus švenčiančius 50 metų jubiliejų  Antaną Vyšniauską, Robertą Jablonskį, Liną Akatovą, Vitaliją Ramanauskienę, Laimą Želvienę. 60 metų jubiliejaus proga Viliją Gudauskienę, Vladą Barodicą, 70 metų jubiliejaus proga Vandą Žukauskienę, gaila, kad ne visijubiliatai atvyko į Seimelį. Palinkėjome energijos, sveikatos ir šypsenos. Seimelis padėkojo vadui K.Stanevičiui už darbą. Naujuoju vadu išrinkome Garbės bajorą, apdovanotą  Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino penkto laipsnio ordinu, Žemaičių Šlovės žvaigžde bei Dariaus ir Girėno medaliu  Stasį Kasparavičių.

Stasė Jokšienė