Naujienos

Išsaugokime bajoriškąjį kultūros paveldą

ŽBD 2019 METŲ KULTŪRINIŲ RENGINIŲ PROGRAMA

ŽEMAIČIŲ BAJORŲ DRAUGIJOS 2019 METŲ KULTŪRINIŲ RENGINIŲ PROGRAMA

METŲ EIGOJE GALI BŪTI TIKSLINAMA IR PAPILDOMA

Už puslapio tvarkymą atsakinga Stasė Jokšienė

Rengėjas

Renginys

Atsakingi

Data

ŽBD

Tradicinis renginys kavinėje  „Gurmanų gildija“ Vado knygos „Žemaitija- paslapčių žemė“ pristatymas bajorams.

S.Jokšienė 8-685-72287

2019-01-26

14 val.

ŽBD

Dalyvauti  Laisvės gynėjų dienos paminėjime

S.Kasparavičius 8-686-51111

 

2019-01-13

ŽBD

Dalyvauti Vasario 16-osios Lietuvos valstybės atkūrimo dienos paminėjime Nepriklausomybės aikštėje ir Šv. Mišiose  Telšių katedroje

 

S.Kasparavičius 8-686-51111

S.Jokšienė 8-685-72287

 

2019-02-16

11val

ŽBD

Dalyvauti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos paminėjime

 

S.Jokšienė 8-685-72287

 

2019-03-11

 

ŽBD

Dalyvauti Lietuvos bajorų kraštų sąjungos steigiamajame susirinkime Šiauliuose.

S.Kasparavičius 8-686-51111

S.Jokšienė 8-685-72287

2019-03-21 16val.

ŽBD

Susirinkimas K.Praniauskaitės bibliotekoje

S.Kasparavičius 8-686-51111

2019 m.kovo 30d. 10 val.

ŽBD

Savaitgalio išvyka į Biržų pilį, „Rinkuškių“ alaus daryklą

J.Sutkutė  8-614-01132

2019-06-22

ŽBD

Dalyvauti Durbės mūšio paminėjime

 

V.Jokšas  8-611 35465

 

 

2019-07-13

ŽBD

Dalyvauti  Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus rengiamame projekte „Žemaičių bajorų sueiga“

S.Kasparavičius 8-686-51111

S.Jokšienė 8-685-72287

2019-08 mėn.

ŽBD

Savaitgalio kelionė po  pilis

E. Ginterienė  8-698-80031

2019   rugsėjo     mėn.

 

Kviečiame visus bajorus aktyviai dalyvauti renginiuose ir draugijos veikloje.           

Nario mokestį prašome sumokėti į Žemaičių bajorų draugijos (įmonės kodas 193179274), AB Šiaulių banke s-tą Nr.LT927181700000606152.                     

Kiekvieno ketvirčio paskutinį mėnesį ketvirtadienį 17 val. tarybos posėdžiai ŽBD buveinėje Iždinės 3, Telšiai                                                                                                       


Maloniai prašome paremti draugiją pervedant 2 proc. pajamų mokesčio į sąskaitą Nr. LT927181700000606152.  (Užpildant deklaraciją FR0512, buveinės adresas Iždinės g.3, Telšiai)   

    Visais rūpimais klausimais prašome kreiptis į draugijos vadovybę:

ŽBD vadas Stasys Kasparavičius  8-686-51111                                                                                         

Pavaduotojai: Z.Goštautas 8-688-22540    K. Stanevičius 8-699-06170                                                             

Kanclerė       S. Jokšienė  8-685-72287.