Naujienos

Išsaugokime bajoriškąjį kultūros paveldą

Visuotinis susirinkimas

Gerbiami bajorai ir bajorės,

 

      Šaukiamas Žemaičių bajorų draugijos (asociacijos) visuotinis narių susirinkimas 2020m. kovo  mėn.21d. 12 val.  Telšių muziejuje „Alka“

 

   12 val. Šv. mišios  Telšių šv. Antano Paduviečio Katedroje,  Katedros a. 2, Telšiai

   13.30 val. visuotinis susirinkimas  ir iškilmingas bajorystės pripažinimo aktų      įteikimas naujai legitimuotiems bajorams Telšių muziejuje „Alka“

 

Susirinkimo darbotvarkės projektas:

1.     Vado ataskaita už 2019m. draugijos veiklą ir jos tvirtinimas (S.Kasparavičius)

2.  Kanclerės ataskaita už 2019m. ir jos tvirtinimas (S.Jokšienė)

3. Draugijos metinė finansinė atskaitomybė ir jos tvirtinimas   (  V.Ramanauskienė , A. Vaitkevičiūtė) .      

4. 2019-12-19 Žemaičių bajorų draugijos  legitimacijų komisijos protokolo Nr.01 tvirtinimas ( Z. Goštautas)

5. Bajorystės pripažinimo aktų įteikimas naujai legitimuotiems bajorams.

6. Žemaičių Garbės bajoro ženklo įteikimas

7. Trumpi svečių ir bajorų pasisakymai

8. Telšių istorinių epochinių šokių kolektyvo koncertas (vadovė Ina Levickienė)

 

Prašau aktyviai dalyvauti

 

Vadas                                                                                                    S.Kasparavičius