Naujienos

Išsaugokime bajoriškąjį kultūros paveldą

Sveikiname bajores ir bajorus, gimusius sausio mėnesį

 


Sveikatos ir jėgų Jums, kad galėtumėt pasiekti visko, ko trokšta Jūsų širdis.

O širdyje ramybės.


Linkime didelių atradimų ir mažyčių kasdienių džiaugsmų, ambicingų svajonių ir sėkmingo jų įgyvendinimo, vidinės ramybės ir drąsos.

Pavardė, vardas Diena
JOKŠAS VYTAUTAS                01
MEIŽENIS FAUSTAS               01
POŠKEVIČIENĖ SIGITA            02
NORVAIŠAS ROMUALDAS            02
KAZLAUSKAS TEOFILIS            03
SAMULYTĖ INESA                 04
GUDAUSKAITĖ VIGILIJA           05
ŠIMKUVIENĖ LINA                05
SUTKUVIENĖ VIKTORIJA           05
VALATKEVIČIENĖ DALIA           08
SIMANAUSKAITĖ GINTARĖ          08
ČEPYS ALGIMANTAS               09
ŠATKUTĖ VILIJA                 12
JOKŠAS VAIDOTAS                13
DANUPIENĖ ONA                  17
KLAIŠYS ALFONSAS               17
SUDINTIENĖ LORETA              18
BUKONTIENĖ- BIRUTĖ-ALDONA      19
VYŠNIAUSKAS ANTANAS            21
STANKŪNIENĖ BIRUTĖ             22
ŽUKAUSKIENĖ STANISLAVA         22
MAŽRIMAS ARNOLDAS              25
RADZIENĖ RITA                  27
KAZLAUSKAS KĘSTUTIS            30


Nuoširdžiai sveikiname!

                                              Žemaičių bajorų draugija