Naujienos

Išsaugokime bajoriškąjį kultūros paveldą

Šv. Mišios už Kretingos kapinėse rastus didikų palaikus

Šv. Mišios už Kretingos kapinėse rastus didikų palaikus

Kretingos parapijos klebono Antano Bružo ir muziejaus administracijos kvietimu, Žemaičių bajorų draugijos delegacija,  2014m. spalio 29d. 17 val. buvo pakviesta dalyvauti Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje,  aukojamose Šv.  Mišiose už didikus grafus Tiškevičius.

J.Tiškevičius (1830-1891) – Lietuvos bajoras, didikas, Lelijos herbo grafas, Rusijos imperijos karinis veikėjas. Jis paveldėjo Palangos, įsigijo Lentvario, vėliau – Užtrakio dvarus. Apie 1862 metus iš grafo Nikolajaus Zubovo jis išsinuomojo Kretingos dvarą, kurį vėliau už skolas nupirko varžytinėse. J.Tiškevičius rekonstravo rūmus, įrengė biblioteką, baltąją (pokylių), raudonąją (muzikos) ir žaliąją sales, didįjį ir mažąjį salonus (valgomuosius), koplyčią, pristatė oranžeriją, kurioje įkūrė vieną didžiausių Europoje privatų Žiemos sodą. Rūmams apšviesti 1878 metais atidarė pirmąją Lietuvoje hidroelektrinę, o 1882 metais rūmuose įvedė pirmąją telefono liniją, sujungusią Kretingą su Plunge ir Rietavu.

Istorikai ir muziejininkai ne vieną dešimtį metų spėliojo, kas palaidota senosiose Kretingos kapinėse esančioje grafų Tiškevičių koplyčioje.

Šią vasarą ruošiant ją restauruoti įvedus zondą su filmavimo kamera į tris koplyčioje esančius užbetonuotus postamentus pastebėti trys ornamentuotų karstų fragmentai. Gavus paveldosaugininkų leidimus postamentai atverti ir rasti keturi metaliniai sarkofagai.

Neabejojama, kad viename iš jų yra Kretingos dvaro savininko grafo Juozapo Tiškevičiaus, mirusio 1891 metais, palaikai. Antrajame karste, pasak specialistų, gali būti grafo žmonos Sofijos palaikai. Trečiajame, manoma, gali būti palaidota jų anūkė, Kretingos dvaro paveldėtojo Aleksandro dukra Marija, mirusi penkerių metų 1896 metais. Ketvirto sarkofago egzistavimas specialistams buvo naujiena.

Jie paėmė mėginius, ir po antropoliginių bei istorinių tyrimų tikimasi išsiaiškinti, ar tikrai rasti ilgai ieškoti didikų palaikai.

Kretingos muziejaus direktorė sako, kad radus lėšų sarkofagai bus restauruojami.

Sutvarkius sarkofagus ir sutvarkius Tiškevičių koplyčią, sarkofagai su palaikais vėl bus perkelti į mauzoliejų, ten, iš kur mes juos paėmėme“, - teigė Vida Kanapkienė.

Darbai gali užtrukti iki penkerių metų.

  

Žemaičių bajorų draugijos kanclerė

Stasė Jokšienė

iš kairės į dešinę S.Kasparavičius, L. Vaitkevičienė. A. Vaitkevičius, R.Chmieliauskienė, S.Jokšienė
iš kairės į dešinę S.Kasparavičius, L. Vaitkevičienė. A. Vaitkevičius, R.Chmieliauskienė, S.Jokšienė
 iš kairės į dešinę S.Kasparavičius, L. Vaitkevičienė. A. Vaitkevičius, R.Chmieliauskienė, S.Jokšienė