Naujienos

Išsaugokime bajoriškąjį kultūros paveldą

Netekome

Užuojauta bajorės Elenos Ginterienės artimiesiems

Netikėtai mus paliko visų gerbiama Žemaičių bajorų draugijos bajorė ELENA  GINTERIENĖ, herbas Bogorya.

Neieškokit manęs mirtyje,

Aš esu amžinybėj...

Nuoširdi užuojauta šeimai ir artimiesiems.