Naujienos

Išsaugokime bajoriškąjį kultūros paveldą

Nauji Žemaičių bajorų draugijos nariai

 

 

INFORMACIJA

 

       Ryšium su paskelbta COVID- 19 viruso epidemija nuo 2020metų kovo 16d. iki neaiškios datos, nuotoliniu būdu patvirtinome Žemaičių bajorų draugijos legitimacijų komisijos 2019m. gruodžio 19d. protokolą Nr.01.

2020metų kovo 21d. protokolas Nr.01 pripažinti dokumentai ir patvirtinta įrašytų asmenų bajorystė

  1.     STEPONUI POCEVIČIUI, FORTŪNATO s.

  2.     FORTŪNATUI POCIUI, FORTŪNATO s.

  3.     TOMUI POCEVIČIUI, STEPONO s.

  4.     IEVAI DIRVONSKĖ, POCEVIČIŪTEI, STEPONO d.

  5.     JOLANTAI GAUDUTIENEI, POCIŪTEI, FORTŪNATO d.

  6.     RENATAI KAMINSKIENEI, POCIŪTEI, FORTŪNATO d.

  7.     RADVILEI KAMINSKYTEI. ANTANO d.

  8.     LUKUI KAMINSKUI. ANTANO s.

 

Sveikiname naujus bajorus ir linkime aktyviai įsijungti į mūsų veiklą.

 

 

Vadas   Stasys Kasparavičius

Legitimacijos komisijos pirmininkas   Zigmantas Goštautas