Naujienos

Išsaugokime bajoriškąjį kultūros paveldą

Lukrecijos Vaitkevičienės eilės , skirtos Lietuvos kariuomenės 100-mečiui

Lukrecija Narkevičiūtė Vaitkevičienė

 Herbo Wieniawa bajorė

           ŽEMAITIJAI

Kur Šatrija, Rambynas

Kur Germantas skaidrus,

Graži žemaičių žemė

Augino mus visus.

   Apuolė, Saulės mūšis,

   Medvėgalis garsus.

   Žemėlapin įpaišė

   Ir Telšius ir Varnius.

Garbingų daug šviesuolių

Išugdė Lietuva

Kur vėliavoj plazdėjo

Žemaitiška meška

   Tremtyje iškankinti

   Po tolimus kraštus

   Vistiek širdį turėjom

   Mes Kražius ir Rainius

Mylėkim Gimtą Žemę !

Prikelkime herbus !

Daubariai ir Pilėnai

Istorija- istorija ir mes.