Naujienos

Išsaugokime bajoriškąjį kultūros paveldą

LKBS 20-čio minėjimas

Laba diena gerbiami bajorai

 

Norinčių dalyvauti LBKS 20 mečio minėjime didėja. Tai džiugina.

Todėl turime didinti erdves ir lanksčiai prisitaikyti.

Tai skelbiama, kad LBKS 20 minėjimas bus gruodžio 13 dieną, 14 val. Karininkų Ramovėje Kaune

Šokio ritmu pasitinkame 20- mečio jubiliejų.

 

Minėjimas

14 - Pasisakymai

Prof. Virginija Jurėnienė - Lietuvos bajorai

Kęstutis Ignatavičius - LBKS Garbės Vadas

Kazys Mackevičius - LBKS Vilniaus krašto Vadas

Juozas Kameneckas - LBKS Vadas

 

15 val. Koncertas -geras

 

16 val. Vakaronė, bendravimas, Furšetas

 

Šokiai ( bajoriški)

Kaina 60 Lt

 

Neribojame  dalyvaujančių bajorų