Naujienos

Išsaugokime bajoriškąjį kultūros paveldą

Linksmų Šv. Kalėdų ir sėkmingų Naujųjų metų!

Sveikiname Jus ir Jūsų artimuosius su Šv. Kalėdomis ir Naujaisiais metais. Linkime ramių ir jaukių švenčių su artimais žmonėmis, sveikatos, stiprybės ir santarvės ateinančiais 2019-tais metais.

Tegul Kalėdų dvasia atneša Jums ramybę, Kalėdinis džiaugsmas – suteikia vilties, o Kalėdų šiluma – įkvepia meilei, telydi meilė Jūsų šeimas, jaukumas– Jūsų namus, o sėkmė – Jūsų darbą.

 

ŽEMAIČIŲ BAJORŲ DRAUGIJOS TARYBA