Naujienos

Išsaugokime bajoriškąjį kultūros paveldą

Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų metų!

Gerbiamieji ponai bajorai ir bajorės,

Kalėdų šventė pakylėja mus nuo darbais ir rūpesčiais

persmelktos kasdienybės prie amžinųjų vertybių.

Kūčių vakarą išgyvename mums brangių žmonių artumą,

dalydamiesi su jais dvasios šiluma.

Tegul Jūsų namuose nepritrūksta jaukumo ir žmogiškosios

šilumos, džiaugsmo ir ramybės.

Viltingai žvelkite į ateinančius metus, tebūnie jie dar sėkmingesni!

Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų metų!

Žemaičių bajorų draugijos taryba