Naujienos

Išsaugokime bajoriškąjį kultūros paveldą

Laimingų Naujųjų Metų

Mieli Bajorai, Bajorės,

Svajonėms - sparnų,
Tikslams - aukščio,
Siekiams - ryžto, atkaklumo ir ištvermės,
Pradėjimams - kūrybiškumo ir sėkmės,
Asmeni
nės laimės, džiaugsmo ir sveikatos,

Šilumos, jaukumo, santarvės Jūsų namams.