Naujienos

Išsaugokime bajoriškąjį kultūros paveldą

LABAI SVARBU: PRAŠYMAS DĖL PRIĖMIMO Į DRAUGIJĄ

Prašymus siųsti ŽBD Legitimacijos komisijos pirmininkui Zigmantui Goštautui

adresu:  zigmantas.gostautas@gmail.com 

Telefonas  +370 688 22 540

Prašymo formą galite parsisiųsti čia: prašymas.docx