Naujienos

Išsaugokime bajoriškąjį kultūros paveldą

Kvietimas aplankyti grafų Tiškevičių sarkofagus

 

    Mieli bajorai, maloniai kviečiame š.m. lapkričio 1 d. nuo 12.00 val. iki 17.00 val. aplankyti grafų Tiškevičių sarkofagus ir atiduoti pagarbą išėjusiems į amžinybę.

   Sarkofagai saugojami Kretingos muziejaus paminkliniame pastate buv. Vandens malūno rūsio patalpose. Įėjimas iš kiemo pusės nuo Akmenos upės.

   Š.m. spalio 29 d. 17.00 val. Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje buvo aukojamos iškilmingos Šv. Mišios už didikus grafus Tiškevičius.

         Maloniai kviečiame      

         Parapijos klebonas Antanas Blužas,

         muziejaus administracija.