Naujienos

Išsaugokime bajoriškąjį kultūros paveldą

Kvietimas

Gerb. Žemaičių bajorų draugijos bajorai,

 

    Maloniai kviečiame į LBKS Žemaičių bajorų draugijos ataskaitinį –rinkiminį Seimelį, kuris įvyks 2014m. birželio mėn.21d. (šeštadienį) 11 val. Telšių savivaldybės salėje (Žemaitės 14, Telšiai)

 

DARBOTVARKĖ:

  1. Vado ataskaita už 2010-2014m.
  2. Revizijos komisijos ataskaita
  3. Kanclerės ataskaita
  4. Legitimacijos komisijos ataskaita
  5. Senatorių ataskaita
  6. Draugijos vadovybės ir komisijų rinkimai
  7. Einamieji reikalai

 

Visais klausimais prašome kreiptis į kanclerę  Stasę Jokšienę

                                                                         Tel.: 8-685-72287