Naujienos

Išsaugokime bajoriškąjį kultūros paveldą

KRITUSIEMS

Lukrecija Narkevičiūtė Vaitkevičienė

Herbo Wieniawa bajorė

 

             KRITUSIEMS


Akmuo ant akmens į aukštį kyla,

Jį vainikuoja kryžius ir Vytis.

O, ten žemai, jau smiltele pavirtęs,

Nurimęs ilsis Lietuvos karys.

   Gimtoji žeme, jei prabilt galėtum,

   Ar suskaičiuotum kritusius vaikus.

   Kurie paguldė savo jaunas galvas,

   Už Lietuvą- gimtus namus?

Ar suskaičiuotum kiek tremtin keliaujant,

Išmėtyti po Sibiro miškus?

Už tai, kad Tėviškę labiau mylėjo,

Nei sūnų, dukrą, tėvus, senelius.

   Dabar kur nekur paminklėliai kyla

   Tai tik lašeliai jūroje mirties.

   Po jais pavasarį pražįsta pienės

   O rudenį šermukšniai kraujo lašais

Ilsėkitės ramiai Tėvynės sūnūs,

Neveltui buvo Jūs auka.

Dabar pasaulis visas žino

Kad nepalūžo Lietuvos dvasia.