Naujienos

Išsaugokime bajoriškąjį kultūros paveldą

Kovo 11-oji

 

Mieli bajorai ir bajorės,

    Prieš 30 metų Lietuva ryžtingai pasuko nepriklausomos ir demokratiškos Valstybės keliu. Tačiau Laisvė nėra duotybė- ją reikia nuolat puoselėti, ja rūpintis, už ją kovoti ir aukotis.

    Sveikiname ir linkime, kad Kovo -11-osios  šviesa  mus lydėtų žengiant tvirtos, pilietiškos ir atsakingos Lietuvos kūrimo keliu.  Semkimės ištvermės ir jėgų iš mūsų tautos didvyrių, kurie net ir sunkiausiais laikais drąsiai gynė laisvos Valstybės atkūrimo idėjas.

 

ŽBD taryba