Naujienos

Išsaugokime bajoriškąjį kultūros paveldą

Geri darbai

Nr.

Darbas (projektas)

Mecenatai, rėmėjai

Atsakingi už projektą

Metai

1.

TELŠIŲ ŠVČ.MARIJOS ĖMIMO Į DANGŲ BAŽNYČIAI PAAUKOTĄ LANGĄ ŽEMAIČIŲ KRIKŠTO JUBILIEJAUS METAIS (1413-2013)

TELŠIŲ ŠVČ.MARIJOS ĖMIMO Į DANGŲ PARAPIJA, RĖMĖJAS ŽEMAIČIŲ BAJORŲ DRAUGIJA

J.ŠIURYS

K.STANEVIČIUS

2013

2.

KAUNATAVOS BAJORŲ KAUNECKŲ KRIPTOS ATSTATYMAS

MECENATAS ŽEMAIČIŲ KULTŪROS DRAUGIJA, RĖMĖJAS ŽEMAIČIŲ BAJORŲ DRAUGIJA

A. ŽEBRAUSKAS

S.KASPARAVIČIUS

2014

3.

BURBĖS MŪŠIO PAMINKLO SUKŪRIMAS IR ATSTATYMAS TELŠIŲ MIESTE

MECENATAS ŽEMAIČIŲ KULTŪROS DRAUGIJA, RĖMĖJAS ŽEMAIČIŲ BAJORŲ DRAUGIJA

A. ŽEBRAUSKAS

S.KASPARAVIČIUS

2014

4.

KOMPLEKSAS ŽEMAITIJOS SOSTINĖS 23 VARPŲ KARILJONAS RESPUBLIKOS G.18/KATEDROS A.1 TELŠIAI, RĖMIMAS 18 VARPO SU UŽRAŠU ŽEMAITIJAI-ŽEMAIČIŲ BAJORŲ DRAUGIJA

MECENATAS ŽEMAIČIŲ KULTŪROS DRAUGIJA, RĖMĖJAS ŽEMAIČIŲ BAJORŲ DRAUGIJA

A. ŽEBRAUSKAS

S.KASPARAVIČIUS

2016

5.

 DIDŽIOJO LIETUVOS KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO PENKTOJO  LAIPSNIO ORDINU APDOVANOTAS GARBĖS BAJORAS, ŽBD VADAS STASYS KASPARAVIČIUS UŽ NUOPELNUS LIETUVAI

 

A. BRAZAUSKAS

1995

6.

DARIAUS IR GIRĖNO MEDALIU UŽ NUOPELNUS LIETUVOS CIVILINEI AVIACIJAI APDOVANOTAS STASYS KASPARAVIČIUS

 

Susisiekimo ministras R.SINKEVIČIUS

2013

7

PIRMO LAIPSNIO LAK GARBĖS ŽENKLU UŽ NUOPELNUS AVIACIJOS SPORTUI APDOVANOTAS  STASYS KASPARAVIČIUS

 

 LAK  PREZIDENTAS

 J. MAŽINTAS

2015

8

ŽEMAIČIŲ ŠLOVĖS ŽVAIGŽDE APDOVANOTAS STASYS KASPARAVIČIUS

 

 Meras V. KLEIVA

2013

 

ŽBD kanclerė  h. Leliwa  Stasė Jokšienė