Naujienos

Išsaugokime bajoriškąjį kultūros paveldą

2014 m renginiai

ŽEMAIČIŲ BAJORŲ DRAUGIJOS 2014 M. KULTŪRINIŲ RENGINIŲ PROGRAMA

                      METŲ EIGOJE GALI BŪTI TIKSLINAMA IR PAPILDOMA

                      UŽ PUSLAPIO TVARKYMĄ ATSAKINGA  STASĖ JOKŠIENĖ

 

Rengėjas

                      Renginys

                Atsakingi:

 Data                  

TL.D

Dalyvauti bajorės Žydrūnės Kriukaitės-Juciuvienės personalinės tekstilės kūrinių parodos MANOCHROMIJA pristatyme (VDA Telšių galerija)

S.Jokšienė 8-685-72287

2014-01-28

TL.D

Vasario 16-osios minėjimas

S.Jokšienė 8-685-72287

2014-02-16

TL.D

Kovo 11-osios minėjimas

A. Chmieliauskas 8-444-53364

2014-03-11

TL.D

Dalyvauti Kristinos Sabaliauskaitės romano „Silva Rerum IIId.“ pristatyme Telšių menų inbubatoriuje Muziejaus 29, Telšiai

S.Jokšienė 8-685-72287

2014-04-12

LBKS

LBKS Seimas

K.Stanevičius 8-699-06170

2014-04-13

TL.D

Susitikimas pašnekesys „Kaunatava-Kauneckai“, (bajorų Kauneckų kriptos pašventinimas)

S.Jokšienė 8-685-72287

2014-05-09

TL.D

Seimelis (Telšių savivaldybės salė, Žemaitės 14, Telšiai, 11 val.)

K Stanevičius 8-699-06170

2014-06-21

TL.D

Kelionė laivu (Mingės k. Nida, Kuršių marios)

S.Jokšienė 8-685-72287

2014-07-19

TL.D

Išvyka į Dautarų dvarą (Mažeikių raj. Židikų sen.)

K. Strazdauskas 8-650-73751

2014-08 mėn.

TL.D

Ekskursija po Biržų, Astravo, Pakruojo dvarus, Biržų pilį , Kryžių kalną

K.Stanevičius 8-699-06170

2014-09 mėn.

TL.D

Aplankyti IX  Tarptautinį Mykolo Oginskio festivalį (Parko g.1, Plungė)

S.Jokšienė 8-685-72287

2014-08-30-09-27

TL.D

Talka Biržuvėnų dvare

A.Vyšniauskas 8-620-97851

2014-10 mėn.

TL.D

Spektaklio lankymas Telšių Žemaitės dramos teatre

R.Chmieliauskienė 8-620-67467

2014-11 mėn.

Kviečiame visus bajorus aktyviai dalyvauti renginiuose ir draugijos veikloje.

Nario mokestį prašome sumokėti į Žemaičių bajorų draugijos (įmonės kodas 193179274), AB Šiaulių bankas s-ta Nr. LT927181700000606152.

Visais rūpimais klausimais prašome kreiptis į draugijos vadovybę:

ŽBD vadas – Kazys Stanevičius  8-699-06170

Pavaduotojai: Z.Goštautas 8-688-22540, K.Strazdauskas 8-650-73751, A.Vyšniauskas 8-620-97851

Kanclerė – S.Jokšienė  8-685-72287