Naujienos

Išsaugokime bajoriškąjį kultūros paveldą

LKBS 20-čio minėjimas

Laba diena gerbiami bajorai   Norinčių dalyvauti LBKS 20 mečio minėjime didėja. Tai džiugina. Todėl turime didinti erdves ir lanksčiai prisitaikyti. Tai skelbiama, kad LBKS 20 minėjimas...

Plačiau

Šv. Mišios už Kretingos kapinėse rastus didikų palaikus

img_preview

Šv. Mišios už Kretingos kapinėse rastus didikų palaikus Kretingos parapijos klebono Antano Bružo ir muziejaus administracijos kvietimu, Žemaičių bajorų draugijos delegacija,...

Plačiau

Kvietimas aplankyti grafų Tiškevičių sarkofagus

      Mieli bajorai, maloniai kviečiame š.m. lapkričio 1 d. nuo 12.00 val. iki 17.00 val. aplankyti grafų Tiškevičių sarkofagus ir atiduoti pagarbą išėjusiems į...

Plačiau

ŽBD seimelis 2014-06-21

Žemaitijos bajorai rinko naują Vadą. Šeštadienį gausus būrys bajorų rinkosi į  Žemaičių bajorų draugijos Seimelį.  Vėliavininkui iškilmingai įnešus draugijos...

Plačiau

Kvietimas

Gerb. Žemaičių bajorų draugijos bajorai,       Maloniai kviečiame į LBKS Žemaičių bajorų draugijos ataskaitinį –rinkiminį Seimelį, kuris įvyks 2014m. birželio mėn.21d....

Plačiau

2014 m renginiai

ŽEMAIČIŲ BAJORŲ DRAUGIJOS 2014 M. KULTŪRINIŲ RENGINIŲ PROGRAMA                       METŲ EIGOJE GALI BŪTI TIKSLINAMA IR PAPILDOMA  ...

Plačiau

Žemaičių Bajorai Ziemgalos Keliais

Aplankėme autentišką Jaunpilio pilį (13amž.), menančią  Livonijos ordino laikus, čia gyvenusius riterius. Kas vyko šioje pilyje, kaip gyveno tiek šimtmečių ši...

Plačiau

Žemaičių bajorų draugijos iškilmės

img_preview

Birželio 22-ąją suorganizuotas Žemaičių bajorų draugijos Seimelis, prasidėjęs šv. Mišiomis Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų...

Plačiau