Naujienos

Išsaugokime bajoriškąjį kultūros paveldą

Šventė Brėvikių dvarelyje

  Mieli bajorai ir bajorės, Vasario 16-ąją tradiciškai švęskime Brėvikių dvarelyje, žemaičių bajoro , signataro STANISLOVO NARUTAVIČIAUS  tėviškėje. Renkamės...

Plačiau

Sveikinimas

img_preview

Gerbiamieji ponai bajorai ir bajorės, Nuoširdžiai sveikinam Jus su šiltomis , jaukiomis , dosniomis Šv. Kalėdomis ir  artėjančiais Naujaisiais 2020 metais! Linkim...

Plačiau

LABAI SVARBU: PRAŠYMAS DĖL PRIĖMIMO Į DRAUGIJĄ

Prašymus siųsti ŽBD Legitimacijos komisijos pirmininkui Zigmantui Goštautui adresu:  zigmantas.gostautas@gmail.com  Telefonas  +370 688 22 540 Prašymo...

Plačiau

Netekome

Užuojauta bajorės Elenos Ginterienės artimiesiems Netikėtai mus paliko visų gerbiama Žemaičių bajorų draugijos bajorė ELENA  GINTERIENĖ, herbas Bogorya. Neieškokit manęs mirtyje,...

Plačiau

ŽBD Vado 2018 metų ataskaita

Žemaičių bajorų draugija  Vado 2018 metų ataskaita               Apie 2018m. draugijos veiklą. Tai tradicinis renginys...

Plačiau

ŽBD 2019 METŲ KULTŪRINIŲ RENGINIŲ PROGRAMA

ŽEMAIČIŲ BAJORŲ DRAUGIJOS 2019 METŲ KULTŪRINIŲ RENGINIŲ PROGRAMA METŲ EIGOJE GALI BŪTI TIKSLINAMA IR PAPILDOMA Už puslapio tvarkymą atsakinga Stasė Jokšienė Rengėjas Renginys...

Plačiau

Sveikinimas šventų Velykų proga

img_preview

Su Šventomis Velykomis! Su pavasariu, su atgimstančia gamta ir jausmais. Linkime, kad ateinanti pavasario šventė atneštų į Jūsų namus šilumą, džiaugsmą, energiją....

Plačiau

Išvyka į Biržus, 2019-06-22

  Pirmais mūsų lankomas objektas – Biržų pilis – legendomis apipinta garsiosios Radvilų giminės pastatyta pilis. Tai vienintelė tokia pilis Lietuvoje, viena geriausiai...

Plačiau