Straipsniai

Išsaugokime bajoriškąjį kultūros paveldą

ŽBD tradicinis renginys 2017-02-11

Žemaičių bajorų draugijos tradicinis renginys

 

 

 

Šių metų vasario 11 dieną į tradicinį pokylį Telšiuose susirinko Žemaičių bajorų draugijos (ŽBD) nariai. Renginys prasidėjo iškilminga literatūrine kompozicija pagal Kazio Strazdausko eiles, kurią parengė Raimonda Kasparavičiūtė ir eilėraščių autorius.

ŽBD Vadas, Garbės bajoras Stanislovas Kasparavičius žemaitiškai pasveikino visus atvykusius, linkėdamas išsaugoti santarvę ir vienybę, perduoti bajoriško paveldo tradicijas ateities kartoms. Džiugu, kad į pokylį atvyko kelios dešimtys bajorų, tarp kurių buvo kelių šeimų trijų kartų atstovai. ŽBD kanclerė Stasė Jokšienė pristatė draugijos naujienas bei ateities planus.

Indrė Chmieliauskaitė-Makarskienė pakvietė visus pajusti artėjančios Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo šventės dvasią, susiburti į bendrą ratą, prisiliesti prie lietuviškos trispalvės ir ją kartu apdainuoti. Savo skambia daina pokylio svečius nudžiugino jaunoji viešnia Ugnė. Bajoriškų giminių atstovai vieni kitiems įteikė trispalvius ženkliukus, primenančius, kad giminių medžių šakos turi vienos kitoms perduoti tikėjimą, meilę ir patriotiškumą.

Garbingo Jubiliejaus proga ŽBD Vadui Stanislovui Kasparavičiui nuskambėjo muzikinė dovana – vokalinės grupės „Romantika“ dainos. Muzikos garsų pakylėtas Jubiliatas kartu su dukra Raimonda sukosi šokio ritmu.

Prieš 53 metus šeimą sukūrę Lukrecija ir Antanas Vaitkevičiai pasidalijo prisiminimais apie kartu nueitą gyvenimo kelią ir sukauptą patirtį. Arnoldas Mažrimas papasakojo romantišką savo piršlybų istoriją Šv. Valentino koplyčioje Dubline. Renginio dalyviai vieni kitiems skyrė savo dainas, posmus ir šokius.

Šiuo metu ŽBD vienija 208 nariai iš Žemaitijos ir kitų Lietuvos vietovių. Tikimės, kad           2017-aisiais metais mūsų ratas toliau sėkmingai plėsis ir visi kartu pasirengsime mūsų Valstybės atkūrimo Jubiliejui.

 

                                                               Herbo Gulbė bajorė    Indrė Chmieliauskaitė-Makarskienė