Straipsniai

Išsaugokime bajoriškąjį kultūros paveldą

ŽBD 20-čio paminėjimas

Didingoje Biržuvėnų dvaro aplinkoje vyko iškilmingas Žemaičių bajorų draugijos 20-

mečio paminėjimas. Jo metu prisiminti per du dešimtmečius nuveikti darbai, pagerbti
draugijos vadai, legitimuoti nauji bajorai.
Dvidešimtmečio šventė bajorams prasidėjo bendra malda Telšių Šv.Antano Paduviečio
katedroje. Šv.Mišias aukojo klebonas DariusTrijonis. Pašventinus atnaujintą Žemaičių
bajorų draugijos vėliavą bei regalijas, visi išvyko į Biržuvėnų dvaro sodybą dalyvauti
iškilmingame Bajorų draugijos renginyje.
Didingoje dvaro aplinkoje, įnešus vėliavą bei uždegus bajorų vienybės ugnį, sugiedotas
bajorų himnas. Renginį vedė Žemaičių bajorų draugijos vadas, garbės bajoras Stasys
Kasparavičius bei kanclerė Stasė Jokšienė.
S. Kasparavičius susirinkusiesiems priminė svarbias senas bajoriškas tradicijas:
„Vėliava susideda iš trijų dalių: viršūnės, marškos ir koto. Pašventinus vėliavą, patys
garbingiausi giminės bajorai į ją įkaldavo po vinį, prikalant ją prie koto.“ Tęsdami šią gražią
tradiciją, dvidešimtmečio proga po vinį įkalė visi Žemaičių bajorų draugijos vadai:
Algimantas Chmieliauskas, Stasys Kasparavičius, Vladas Barodica, Kazys Rimantas
Stanevičius bei LBKS Senato maršalka Mindaugas Sadauskas.
Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos senato maršalka Mindaugas Sadauskas tęsė
renginį – vedė bajorystės aktų įteikimo ceremoniją naujiems bajorams. Bajorystės
pripažinimo aktus gavo: Gintarė Vyšniauskaitė, Raimonda Kasparavičiutė,Agnė Jokšaitė,
Stasys Kasparavičius.
Garbingai buvo pasveikinti bajorai, švenčiantys 70-uosius jubiliejus: Romualdas
Urbonas irArvydas Norvaišas.
Sekti bajorų pavyzdžiu, laikytis tiesos, garbės ir orumo, ko šiuo metu Lietuvoje labai
trūksta, linkėjo šventėje dalyvavęs draugijos Ostoja herbo bajoras, Telšių rajono
savivaldybės administracijos direktorius Saulius Urbonas.
Koncertinę programą rodė ir renginiui talkino Žemaitės dramos teatro istorinio šokio
kolektyvas (vad. Ina Levickienė)
Pasveikinti Žemaičių bajorų draugijos į renginį atvyko Vilniaus , Klaipėdos,
Panevėžio, Šiaulių, Tauragės kraštų bajorų delegacijos.
Užgesinus bajorų vienybės ugnį, šventė tęsėsi „Auksinio elnio dvare“.
 
Žemaičių bajorų draugijos kanclerė
Leliwa herbo bajorė Stasė Jokšienė
2015 m. rugsėjo mėn.