Naujienos

Išsaugokime bajoriškąjį kultūros paveldą

Sveikinimas Kovo 11-osios proga

Gerbiami Lietuvos Bajorai,

Lai Kovo 11-oji suteikia laisvės sparnus naujoms idėjoms, kurios stiprins mūsų Valstybę!
Lai mus visur ir visada lydi amžina protėvių išmintis, iškalta ant Durbės mūšio obelisko: "Drąsa gimdo nugalėtojus, sutarimas - nenugalimuosius!"Pagarbiai,
 
Perlis Vaisieta
Lietuvos bajorų karališkoji sąjunga
Vadas