Naujienos

Išsaugokime bajoriškąjį kultūros paveldą

Sveikiname bajores ir bajorus, gimusius vasario mėnesį

Susikaupė širdy ir išmintis, ir patyrimas,
Ir nueitų dienų graži rimtis.
Lai būsimieji metai būna
Praėjusių brandus ir ilgas tęsinys!  

 


Linkime didelių atradimų ir mažyčių kasdienių džiaugsmų, ambicingų svajonių ir sėkmingo jų įgyvendinimo, vidinės ramybės ir drąsos.

 

Pavardė, vardas Diena
NAUMAVIČIŪTĖ-CITAVIČIENĖ ELENA 01
VALAVIČIENĖ JULIJA             03
VAITKEVIČIUTĖ KILIMONIENĖ LUKRECIJA      04
NORVILIENĖ BIRUTĖ              05
ŽENTELYTĖ BIRUTĖ               06
ŠLAUSTIENĖ SIMONA              10
RIMGAILA KOSTAS                10
VYŠNIAUSKIENĖ STANISLAVA       11
KASPARAVIČIUS STASYS           12
VAITIEKUS ALOYZAS              12
ŽELVYS EGIDIJUS                12
RAUKTIENĖ SILVA                12
MISEVIČIENĖ -ŽELVYTĖ JOLANTA   14
GUDAUSKIENĖ VILIJA             17
ŠIMANSKAITĖ ŽIVILĖ             19
JOKUBAUSKIENĖ SIGITA           20
RADZYS ARŪNAS                  21
VAITKEVIČIENĖ (AKATOVA) RITA                   21
JOKŠAS MINDAUGAS               28
STANEVIČIUS KAZYS-RIMANTAS     28
ŠIMKEVIČIENĖ ELENA             28
GRABAŽIS MINDAUGAS             28

    

 

Nuoširdžiai sveikiname!

 

                                              Žemaičių bajorų draugija